МАШИНА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ

PreCleaner PreCleaner_scheme

Машина за предварително почистване със силна аспирация

Код на машината: AKYUREKEXCELL 117

Машината за предварително почистване e част от нашата пълна производствена линия: използва се, за да отделя люспа, малки частици с ниска плътност и празни семки от основния продукт чрез силна аспирация. Чрез този процес се постига почистване с висока производителност.

Принцип на работа

  • Продуктът се приема от входящата шахта и се подава в машината. Малки и по-големи примеси като люсна, листа, пръчици, пясък, прах, корички, лека отсевка и други се изхвърлят благодарение на силната аспирация. Нашата производствена линия започва с две машини за предварително почистване, през които входящият продукт преминава и продължава за следващата обработка.
Обратно 

ГАЛЕРИЯ

<>