Фабрика

Модерно предприятие за преработка на семена и ядки, построено по Програма за развитие на селските райони, подкрепена от Европейския Земеделски Фонд. Лятото на 2015г. бележи първото голямо разширяване на фабриката, осъществено със собствени средства. През 2016г. производствената линия за преработка, почистване и калибриране на семена се надгражда.

Почистване

Благодарение на инвестирането във високо-качествени машини за преработка на семена и ядки, е възможно достигане на чистота на продукта от 99.9%. Качество, задоволяващо и най-взискателните клиенти на вътрешния и международния пазар.

Оборудване

Най-голямата и най-модерна производствена линия на Балканския полуостров. Отличен подбор от съвременни машини, с отлични параметри: най-добрата техника в преработката на селскостопанска продукция. Капацитетът на производствената линия за почистване и преработка е 5 т на час готов продукт. Дневният капацитет на линията за печене и пакетиране е 20т.

Продукция

Над 90% от суровините, които минават през предприятието са от България. Преработваме Български продукти от плодородните ни земи. Правим ги популярни у нас и по света.